Magic Forums - Gebruikersvoorwaarden

Door het bezoeken/gebruiken van "Magic Forums" (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "wij", "ons", "onze", "Magic Forums" of "http://magicforums.nl"), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik "Magic Forums" dan niet langer. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar -waar mogelijk- van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van "Magic Forums". Als je wel gebruik blijft maken van "Magic Forums", ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

Dit forum werkt op basis van phpBB (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "zij", "hen", "hun", "phpBB-software", "www.phpbb.com", "phpBB Groep", "ph